O mnie

Nazywam się Bronisław Hońca, jestem psychoterapeutą psychodynamicznym, certyfikowanym psychoterapeutą Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP), absolwentem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz superwizorem szkoleniowym wyżej wzmiankowanej Szkoły. Obecnie pozostaję w szkoleniu superwizorskim w Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Ponadto ukończyłem Studium Terapii Uzależnień oraz szkoliłem się w psychoterapii integratywnej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP) i respektuję kodeksy etyczne tychże towarzystw.

Równolegle do pracy psychoterapeuty zajmuję się działalnością dydaktyczną i superwizyjną: prowadzę superwizje indywidualne, seminaria, warsztaty oraz superwizję szkoleniową w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, której zajęcia odbywają się w współtworzonym przeze mnie Pomorskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej. Superwizuję również zespoły psychoterapeutów w placówkach publicznych.

W swojej praktyce psychoterapeutycznej prowadzę psychoterapię indywidualną pracując psychodynamicznie, z uwzględnieniem metodologii pracy TFP – psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu stworzonej i praktykowanej przez Otto Kernberga.  Jestem też otwarty na różne spojrzenia na psychoterapię, dlatego choć najbliższe mi są założenia psychoterapii psychodynamicznej, tak jak są one rozumiane i praktykowane w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz szeroko pojęte myślenie psychoanalityczne, nie skupiam się na jednym możliwym jej wydaniu, ale sięgam po to, co w różnych modalnościach wydaje mi się szczególnie ciekawe, twórcze i pomocne. Z racji odbytych innych szkoleń, ale i zainteresowań innymi nurtami, bliskie mi są również podejścia egzystencjalne i Gestalt. Wyznaję pogląd, że psychoterapia najlepiej jeśli jest tak  krótka jak to tylko możliwe, a jej efekty widoczne w życiu. Zatem czasem będzie to proces trwający kilka miesięcy, a w wielu przypadkach głęboka, spokojna i uważna praca nad trudnościami pacjenta trwająca nawet kilka lat. Cóż, można powiedzieć: efekt jest wtedy, kiedy w wyniku pracy nad sobą żyje Ci się lepiej, w Twoim życiu jest więcej miejsca na związki z ludźmi, pracę, która daje satysfakcję, odważniej stawiasz czoła wyzwaniom, które niesie każdy kolejny dzień. Po prostu jesteś bliżej rzeczywistości i codziennych spraw z nią związanych. Dodam w tym miejscu, że skłaniam się też ku myśleniu, że najlepiej jest wtedy, kiedy psychoterapia jest niepotrzebna i ze swoimi sprawami potrafimy sobie znakomicie radzić sami, bez pomocy psychoterapeutów, lekarzy etc. Myślę, że to jest też pewien cel psychoterapii – aby można było z powodzeniem funkcjonować na swoim własnym, osobistym – że się tak wyrażę, „napędzie”.

W mojej praktyce szczególne miejsce znajduję dla osób doświadczających trudności w życiu osobistym, również osoby korzystające z pomocy lekarza psychiatry w związku z depresją, w kryzysie, z trudnościami adaptacyjnymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości etc., wreszcie zapraszam też osoby które chciałyby się nauczyć w zdrowy sposób dbać o siebie i swoich bliskich bądź po prostu coś zmienić w swoim życiu, szukają swego miejsca, celu, sensu, a nie potrafią go znaleźć lub boją się zaryzykować i coś zmienić, mając poczucie impasu, kiedy to miejsce, w którym się znajdujemy staje się dojmująco niewygodne, a nie wiemy jak ruszyć dalej, choć za tym tęsknimy. Czasem też chcemy coś zmienić, mamy wszystko, co potrzebne, a trudno ruszyć z miejsca, bo coś blokuje…  Jeśli chcesz pracować nad sobą, lepiej siebie poznać, rozumieć, również to, co Tobą motywuje do różnych działań, żyć bardziej odpowiedzialnie i czerpać z życia więcej satysfakcji i zadowolenia – zapraszam Cię w progi mojego gabinetu.

Pracuję klinicznie od roku 2009, swoje doświadczenia w zakresie prowadzenia psychoterapii, warsztatów, grup psychoterapeutycznych zbierałem w placówkach NFZ w Warszawie, tam również rozpocząłem prywatną praktykę, którą prowadzę do dziś w Pomorskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej w Gdańsku. Na przestrzeni lat współuczestniczyłem w powstawaniu artykułów, wywiadów w różnych mediach, zapraszam do działu czytelnia.

    Uczestniczyłem m.in w następujących szkoleniach, kursach, etc.

 • Obecnie jestem w trakcie szkolenia superwizorskiego w Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP).
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Kraków
 • Studium Psychoterapii Integratywnej (Kraków 2012-2014)
 • DSM IV TR – diagnoza nozologiczna (Kraków 2012)
 • Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa (Kraków 2011)
 • Hipnoza kliniczna w psychoterapii  – szkolenie I stopnia (Kraków 2014)
 • Hipnoza kliniczna w psychoterapii – szkolenie zaawansowane II stopnia (Kraków 2014)
 • Integratywna MetaSystemowa Psychoterapia Depresji (Kraków 2014)
 • Integratywna MetaSystemowa Psychoterapia Zaburzeń Lękowych (Kraków 2014)
 • Psychoterapia pacjentów z zaburzeniami jedzenia (Kraków 2014)
 • Psychoterapia par (Kraków 2014)
 • Zaburzenia emocjonalne Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i ich terapia (IPZ)
 • Psychoterapia Ericksonowska w leczeniu uzależnień (Tworki 2011)
 • Studium Terapii Uzależnień przy IPZ (Warszawa 2009)

Pracuję pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP) .